Saturday, January 19, 2013

15th KNU congress 1

11ReadMore-2.jpg

15th KNU Congress 2

11ReadMore-2.jpg

15TH KNU Congress 3

11ReadMore-2.jpg

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး)

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ပါသည္။

(၁) စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားအား ၾကီးၾကီးမားမား စတင္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၃၃ ရက္မွ်တြင္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ထိခိုက္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးသြားၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းခ်ီမွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ နွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် ကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ပထ၀ီအရ ပြိဳင္႕ (၇၇၁) အပါအ၀င္ လဂ်ားယန္တ၀ိုက္ရွိ ေတာင္ကုန္းအခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၂) အဆမတန္ၾကီးမားလွေသာ စစ္လက္နက္အင္အားနွင့္ လူအင္အားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္အိုတခုလံုးကို အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္ေ၀းစြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးတခုလံုးကို လံုး၀ ခ်ဳဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အိပ္မက္၍ပင္မရ၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွ်ကိုသာ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စစ္ေရးသေဘာသက္သက္အရ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ အရွံဳးအျမတ္ လံုး၀ပင္ မကာမိေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ တျပည္လံုးလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အတြက္သံုးရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေသသင့္ေသာ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေပးသည့္ အမိန္႕အတိုင္း နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည္။ ယင္းအတြက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

(၃) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုလံုးကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိသည္။

(က) စစ္ေရးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအားလံုးကို ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအေပၚသို႕ အျပစ္ပံုခ်ထားသည္။ သူခိုးက လူဟစ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကိုုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ကို ကခ်င္လူထုသေဘာဆႏၵနွင္ ့ဆန္႕က်င္ကာ အတင္း၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနပါလွ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္။

(ခ) အပုဒ္ (ရ) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ “ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။” ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အို၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးရာေရာက္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္လူထုမ်ား၏ သဘာ၀သည္ ျခိမ္းေျခာက္၊ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မၾကိဳက္လက္မခံၾက၊ ယခုလက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္လည္း ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ျပန္လည္ခုခံၾကသည္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သင့္၊ တန္ဘိုးထားသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္သင့္။

(၄) ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ မတန္တဆၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရက စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မတရားေသာစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာ စစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္တြင္းမွာေရာ နိုင္ငံတကာမွာပါ ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္၊ စစ္အစိုးရဘက္မွ အဆံုးအရွံဳးမ်ားမ်ားျပား၊ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား တစတစ အားေကာင္းလာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ႕ၾကသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္လာ၊ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း သက္ေရာက္လာ၊ သူ႕နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားလည္း က်ေရာက္လာ၊ စသည္တို႔ ေပါင္းဆံုသြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု သံုးသပ္သည္။

(၅) မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာမူ အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္ေစနိုင္မည့္ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူနုိင္ပါမည္။ တကယ္တန္း အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္မတည္ ဆိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လွမ္းမည့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းနွင့္ ဆိုင္ပါမည္။ ဘာမွန္းမသိေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္လက္အသက္သြင္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္သြားနိုင္မည့္ အေနအထားကို ေကအုိင္အိုက စိုးရိမ္ပံုရသည္။

(၆) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္မွန္စြာတည္ေဆာက္လိုပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုး၇အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခြင့္ရစမည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္၊ ေကအိုင္အိုက တင္သြင္းလာမည့္ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

(၇) အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္သူမွာ အစိုးရဘက္မွျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက မီးတင္ရွိဳ႕ခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံုးသြားခဲ့သည့္ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(၈) အစိုးရဆိုလွ်င္ လူထု၏ လံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တကမာၻလံုးရွိ အစိုးရအားလံုး မည္သည့္အစိုးရမွ် မျငင္းနိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီးမ်ား က်ေရာက္ျပီး အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ႕ႀကသည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕စစ္တပ္မွ ပစ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဘူးကြယ္ရံုမွ်နွင့္ မလံုေလာက္။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက မေဖၚထုတ္နိုင္။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါလွ်က္ ရိကၡာပို႕တာပါ ျငင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္တာပါ ဟူ၍ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အစိုးရတပ္မွလြဲ၍ အျခားမရွိ။ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ လူတဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ တသိန္းထက္ မနည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

(၉) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခုိလံႈေနၾကေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ခုနွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႕အတြက္ ရိကၡာေဆး၀ါးမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳထားေသာ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) ပုဒ္မ ၂၃ ကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈၾကီး က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statue of the International Criminal Court) ၏ ပုဒ္မ (၈) စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အပုဒ္ (၂၅) ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုလံုးအတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးအား ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမွန္သမွ် ခ်က္ျခင္းရရွိၾကေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္

---------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္)

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လဂ်ားယန္ တပ္မေတာ္စခန္းအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ လဂ်ားယန္စခန္းသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ား အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ တံတားမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း အပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIO/ KIA ေျခကုတ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ၌ တပ္မေတာ္နွင့္ KIO/KIA ျကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္သာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို သုံးႀကိမ္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား(၃၅)ဦး က်ဆုံးကာ (၁၉ဝ)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ လဂ်ားယန္စခန္းမွာ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ (KIO/KIA တို႕၏ လိုင္ဇာစခန္းမရွိမီ) ကပင္ တပ္မေတာ္က အေျခစိုက္၍ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စခန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းသို႔ ရိကၡာမ်ား ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း KIO/KIA အဖြဲ႕သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တိုင္ KIO/KIA အဖြဲ႕က ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္လပ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား အသက္ဆုံးးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါနယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က မလြဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ရယူခဲ့ရျခင္းမွာလည္း KIO/KIA တပ္စခန္း ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိတိက်က် ထိမွန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ KIO/ KIA တပ္မ်ားသည္ လဂ်ားယန္စခန္းအား အျပင္မွ သံဆူးႀကိဳးခတ္၍ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာေၾကာင့္ တပ္စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားစစ္သည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႔ရန္၊ စစ္ေရးအရ တိုက္ခုိက္ရန္သာ ရွိသျဖင့္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမွတစ္ဆင့္ မိမိတပ္စခန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KIO/KIA မွ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစသည္။

၄။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လုံၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၀၆း၀၀ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ တင္းမာမႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္လုံးက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO/KIA အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္မႈမျပဳေရး လက္ေအာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကပ္မတ္သြားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာပါက မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ခ်ီတက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ အထိ KIO/KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လမ္းတံတား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ (၁၂၂)ႀကိမ္၊ မိမိတပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ေင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း (၆၄) ႀကိမ္၊ အရပ္သားမ်ား မိုင္းနင္းမိျခင္း (၃ဝ)ႀကိမ္၊ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း (၆ဝ)ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း (၂၈) ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေပါင္း (၁ဝ၉၅) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရာရွိစစ္သည္ အမ်ားအျပား က်ဆုံးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၆။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၅၆) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ ပူတာအိုလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ (၁၅) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၄၂) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ အသက္ဆုံးရွုံးမွုမ်ားရွိသကဲ့သို့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပူတာအိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပါ ရိကၡာမ်ား ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို လုံးဝတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနသည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်လာသည့္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ KIO/KIA ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ KIO/KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

11ReadMore-2.jpg

Friday, January 18, 2013

အစုိးရစစ္တပ္၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားစြာကို ေကအဲန္ယူ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့

Posted by KSNG MEDIA
ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္
ေစာလားခတ္မူး (ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္)

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္၏ ရိကၡာပစၥည္း ေျမာက္ မ်ားစြာကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး တပ္မဟာ ၅တပ္ဖဲြ႕မွ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္သည္ဟု ထုိေဒသမွ လာသည့္သတင္း အရ သိရွိရသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ အစုိးရ စစ္တပ္၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ဳိးစုံကို တင္ေဆာင္ လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၅)သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမကို ေက်ာ္ လြန္၍ ၀င္ေရာက္ လာသျဖင့္ ယခုလုိ ေကအဲန္ယူတပ္ဖဲြ႕မွ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၅)၏ သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရွိရသည္။

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ အစုိးရစစ္တပ္၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားမွာ ဆန္အိတ္ ၄၀၇အိတ္၊ ပဲ ၂၂အိတ္၊ ဆား ၂အိတ္၊ စားသုံးဆီ ၂၃ပုံး၊ စိမ္းစားငါးပိ ၂အိတ္၊ သၾကား ၃အိတ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ၁အိတ္၊ ႏုိ႔ဆီ ၁၂ဖာ၊ အမဲဗူး ၂ဖာ၊ အရက္ Armera အမ်ဳိးအစား ၆ဖာ အပါအ၀င္ ရိကၡာပစၥည္း အမ်ဳိးေပါင္း (၁၂)မ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုမူ မီးရႈိ႕ဖ်က္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ေကအဲန္ယူႏွင့္အစုိးရတုိ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္း အစုိးရစစ္ တပ္ဘက္မွ ေရွ႕တန္းရွိ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား အဆက္မျပတ္ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိသလုိ ၎တုိ႔၏ တပ္စခန္း မ်ားကိုလည္း သြပ္ျဖင့္မုိးျခင္း၊ သစ္လုံးႀကီး၊ အုတ္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ားျဖင့္ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ ျခင္းအျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ားကိုလည္း တူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ သည္ဟု ေရွ႕ တန္းရွိ ေကအဲန္ယူတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။


ေကအဲန္ယူႏွင့္ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။


ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခဲ့ သည့္ေနာက္ပုိင္း အစုိးရစစ္တပ္မွ ေကအဲန္ယူတပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမအတြင္း ရိကၡာပစၥည္းမ်ားပို ႔ေဆာင္ခဲ့ ရာတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယခုလုိ ေကအဲန္ယူဘက္မွ ၎တုိ႔၏ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈသည္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။
http://ksngmedia.blogspot.com.au/2013/01/blog-post_6239.html

11ReadMore-2.jpg

Sunday, January 13, 2013

လုိင္ဇာသို႔ မာနယ္ပေလာသင္ခန္းစာ

၁၉၉၄ ၾသဂုတ္လထဲတြင္ ေကအန္ယူတို႔၏ ဌာနာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ မာနယ္ပေလာ၌ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအတြက္ ညီလာခံႀကီး တခု က်င္းပခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ ၾကသည္။ လက္နက္မကုိင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအေသးေတြလည္း ဖိတ္ၾကားခံရ သည္။ ေတာတြင္း၌လည္း ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲေနသည့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ေအဘီအက္စ္ ဒီအက္ဖ္ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာရွင္ တခ်ဳိ႔လည္း ဖိတ္ၾကားခံရ၍ ရိွေနခဲ့သည္။

က်ေနာ္၊ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တခ်ဳိ႔လည္း ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥေပဒ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ "ကလလတ"ေဒသ (ကရင္နီျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း) မွ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကိုေအာင္သူၿငိမ္းသည္ ဥကၠ႒ မိုးသီးဇြန္ ဦးေဆာင္သည့္ “ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္” တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္ျခမ္း ကြဲေနေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လံုးပန္းေနေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ သည္။ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ေသာအခါ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဖက္မွ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ဦး မွာ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ဳိ (ယခုၾသစေတးလွ်) ႏွင့္ ကိုဝင္းႏုိင္ (ယခု အာအက္ဖ္ေအေရဒီယို ဝါရွင္တန္ဒီစီ) တို႔ျဖစ္၍ မိုးသီးဇြန္ ဦးေဆာင္ေသာဖက္မွ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ဦးမွာ စာေရးသူက်ေနာ္ႏွင့္ ကိုလြမ္းဏီ (မင္းဘူးေက်ာ္ေက်ာ္) တို႔ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ဖြဲ႔ သီးသန္္႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္အခါမ်ား ရိွသလို၊ တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တရား သူႀကီးမ်ား သဖြယ္ ေရွ႔မွာထား၍ ေဆြးေႏြးရသည့္ အခါမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထဲမွ က်ေနာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ႏွစ္ဖြဲ႔ကို ေတြ႔ဆံုရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ေကအန္ယူမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တာမလာေဘာ၊ ရခုိင္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ ခုိင္စိုးႏုိင္ေအာင္၊ ရံဖန္ရံခါ မြန္အဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာတို႔လည္း ပါရိွသည္။ ဖဒိုမန္းရွာလည္း တခါတရံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ လာထုိင္တတ္သည္။

အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ က်င္းပေနသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း က်ေနာ္တို႔ အင္အားစု တခ်ဳိ႔အၾကား ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္သည့္ ကိစၥတခုကေတာ့ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္ အစိုးရလက္တြင္း က်ႏုိင္မက်ႏုိင္ ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္ကို အစိုးရတပ္မ်ား ဝုိင္းထားသည္မွာ ၁၉၉၁ ႏွစ္ကုန္ ကတည္းက ျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္သည္။ အစိုးရတပ္မွ တရုပ္လုပ္ တုိက္ေလယဥ္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဆိုသလို တုိက္ခိုက္သည့္ အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ထိုတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ထြီးပါးဝီက်ဳိးေခၚ ေခြးအိပ္ေတာင္ တုိက္ပြဲသည္ အျပင္းထန္ဆံုးဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လထဲတြင္ ေခြးအိပ္ေတာင္ကို အစိုးရတပ္မ်ား သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တရက္ကို အလံုးတရာထက္ မနည္း ႏွစ္လသံုးလခန္႔ ဆက္တုိက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မွ ကြ်ံၿပီးဝင္လာေသာ ဗိုလ္မွဴး မင္းညဏ္ရိွန္ ဦးစီးသည့္ တပ္ခြဲတခုအား ေက်ာင္းသားတပ္မ်ားႏွင့္ ေကအန္ယူကြန္မင္ဒိုမ်ား ဝုိင္းပတ္ေခ်မႈန္းသည္။ ဗိုလ္မွဴး မင္းညဏ္ရိွန္ တပ္ခြဲမွ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံလုပ္ ကားလ္ဂူးစတပ္ဖ္ ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာ တလက္ ကို ေကအန္ယူ ကြန္မင္ဒိုမ်ားမွ သိမ္းပုိက္ ရရိွခဲ့တာကို မွတ္မိေသးသည္။

ေခြးအိပ္ေတာင္ က်သြားေသာ္လည္း မာနယ္ပေလာသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္မက်ႏုိင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မာနယ္ ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္၏ တည္ေနရာသည္ က်ယ္ျပန္႔သည္။ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ အၾကားမွာတည္ရိွ၍ ဌာနခ်ဳပ္ အေနာက္ဖက္ တေၾကာလံုးကို အလြန္ေရစီးသံသည့္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးက တံတုိင္းသဖြယ္ ကာထား သည္။ အေရွ႔ဖက္ တြင္လည္း ေသာင္ရင္းျမစ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္နမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းက ကာဆီးထားျပန္သည္။ ဘာႏွင့္ တူသလဲဆိုလွ်င္ အင္းဝၿမိဳ႔ကို ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ဒုတၳဝတီျမစ္တို႔ ကာရံေပးထားသလိုမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ သႀကၤန္ကာလ မတုိင္မီ အစိုးရဖက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္လွက ဦးစီး၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ေခြးအိပ္ေတာင္ အစိုးရလက္တြင္း က်သြားေသာ္လည္း အစိုးရတပ္တြင္းမွာ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရ၍ ျဖစ္သည္။ မာနယ္ပေလာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွလည္း လာေရာက္ကူညီ တုိက္ခုိက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၉၂ ဧၿပီလအထိ အစိုးဖက္မွ ဒဏ္ရာရ က်ဆံုးသူေပါင္း သံုးေထာင္ခန္႔ ရိွခဲ့သည္။ ေခြးအိပ္ေတာင္တခုသာ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မာနယ္ပေလာ တခုလံုးကို သိမ္းပုိက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ရင္းရမည့္ တပ္အင္အားကား သည့္ထက္မက မ်ားျပားသည္ကို တြက္ခ်က္ႏုိင္သည္။ တခ်ိန္ထဲမွာလည္း အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ တပ္ေျပးမ်ားကလည္း မနည္းလွ။ တပ္မ်ားအတြင္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ တစံုတရာ က်ဆင္းေနသည္ကို ျပန္လည္ ဆယ္မရန္ အစိုးရဖက္မွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာသည္ဟု ယူဆရသည္။ အခ်ိန္ဝယ္သည့္ သေဘာ မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

မာလယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္ အစိုးရလက္တြင္း က်သြားႏုိင္သလား ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျပန္သြားပါမည္။ အယူအဆ ကလည္း အမ်ဳိးစံုလွသည္။ တခ်ဳိ႔က ဒီလိုတြက္သည္။ အစိုးရသည္ မာနယ္ပေလာကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ရေအာင္ တုိက္ယူႏုိင္သည္။ ေရွ႔တန္းနယ္ေျမအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲ လုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ကစားလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္ကိုအားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဆက္ထိန္းရန္အတြက္ ရန္သူရိွေနေသးသည္ ဆိုတာကို ျပသဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာကို အၿပီးမသိမ္းဘဲ အသက္ရႈေပါက္ ေပးထားသည္ဟု ျမင္သည့္သူမ်ားလည္း ရိွသည္။ တခ်ဳိ႔ ကေတာ့ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အပစ္ရပ္လုိက္သည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾက သည္။ မာနယ္ပေလာကို အၿပီးသိမ္းယူဖို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရဖက္မွ အနည္းဆံုး စစ္သားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးေသာင္းေလာက္ အေသခံမွ ရမည္ဆိုသည့္ တြက္ကိန္းေၾကာင့္ အစိုးရဖက္မွ ေခတၱေနာက္ဆုတ္ လုိက္တာသာျဖစ္ေၾကာင္း တခ်ဳိ႔က တြက္ခ်က္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္သည္။ ဘယ္လိုဘယ္အေၾကာင္းနဲ႔ မာနယ္ပေလာ စစ္ဆင္ေရးကို ရပ္ဆုိင္း လုိက္သည္ျဖစ္ေစ ေစ်းေပါေပါေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ မာနယ္ပေလာကို အစိုးရက သိမ္းမွာ ပဲ လို႔ တြက္ခ်က္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ညီလာခံႀကီး ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း က်ေနာ္နဲ႔ ကိုလြမ္းဏီ မာနယ္ပေလာမွာ ဆက္ရိွေနသည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကိုမိုးသီးဇြန္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းတို႔ကေတာ့ ညီလာခံအၿပီး တနသၤာရီတုိင္းထဲ၌ ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ စခန္းတခု ဆီသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ခန္႔တြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ကိုလြမ္းဏီတို႔ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ သူတို႔၏ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ သူတို႔ဖက္က ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဗဟိဌာနခ်ဳပ္သည္ သံလြင္ျမစ္ နံေဘးတြင္တည္ရိွသည္။ ထိုေနရာကို ကရင္မ်ားက ဒါးဂြင္ဟုေခၚ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ ေဒါင္းဂြင္ဟု ေခၚၾကသည္။ ႏွစ္ညအိပ္ခန္႔ သူတို႔ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုလြမ္းဏီတို႔ မာနယ္ပေလာသို႔ စက္ေလွျဖင့္ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒါင္းဂြင္ႏွင့္ မာနယ္ပေလာအၾကားတြင္ နယ္စပ္ေစ်းႀကီး တခုရိွသည္။ သံလြင္ျမစ္ကို ေမးတင္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္ျခမ္း၌ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေစ်းတန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ေသာ္လဲထ ေစ်းဟုေခၚသည္။ ထုိင္းေတြကေတာ့ မယ့္စံပလက္ဟု ေခၚၾကသည္။ ထိုေစ်းႀကီး၌ က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုလြမ္းနီတို႔ ေန႔လည္စာ စားၾကသည္။ သည့္ေနာက္ေတာ့ မာနယ္ပေလာဖက္ ထြက္မည့္ စက္ေလွကို စံုစမ္းေမးျမန္းရင္း JRS (Jesuit Refugee Service) တြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသူ အီးဒစ္ႏွင့္ ေတြ႔သည္။ သူမကလည္း စက္ေလွတစီးလံုး စင္းလံုးငွား ထားသည္။ စက္ေလွေပၚတြင္ ဆန္အိပ္မ်ား အျပည့္တင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုဆန္အိပ္မ်ားက မာနယ္ပေလာ ဧရိယာတခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး ခရစ္ယန္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္သည္ဟု အီးဒစ္က ေျပာျပ သည္။

က်ေနာ္တို႔ကို သူ႔ေလွႏွင့္လုိက္လိုက လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာ၍ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အဆင္ေျပသြားသည္။ ေလွခလည္း ကုန္စရာမလိုေတာ့။ သံလြင္ျမစ္အတုိင္း ေရကိုစုန္၍ စက္ေလွကထြက္လာသည္။ ေသာ္လဲထမွ ထြက္၍ မိနစ္ေလးဆယ္ ငါးဆယ္ေလာက္ အၾကာတြင္ သံလြင္ႏွင့္ေသာင္ရင္း ျမစ္ဆံုသို႔ ေရာက္လာသည္။ ဤတြင္ က်ေနာ္တို႔ စက္ေလွ အတား ခံရသည္။ တားသူမ်ားကေတာ့ ေကအန္ယူ ယူနီေဖာင္းဝတ္ စစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ ေသနတ္မ်ားကို ေျမႇာက္ျပကာ ဝီစီ မႈတ္၍ တားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလွသမားလည္း ကမ္းကိုကပ္၍ ရပ္ေပးရသည္။ မရပ္ပါက ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရဖြယ္ရိွသည္။ အနီးနားေရာက္မွ ျမင္ရသည္ကေတာ့ ထိုေကအန္ယူစစ္သားမ်ားသည္ ေခါင္းတြင္ သကၤန္းေရာင္ အစမ်ားကို ေခါင္းစည္း သဖြယ္ ပတ္ထားၾက၍ ေသနတ္မ်ားတြင္လည္း သကၤန္းစမ်ားကို ခ်ည္ထားၾကသည္။ က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ အနည္းဆံုး သကၤန္းကို ေခါင္းပတ္ထားေသာ စစ္သားမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ႏွစ္ရာခန္႔ရိွသည္။

ေလွရပ္အၿပီး သူတို႔ထဲက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဟန္တူသူက က်ေနာ္တို႔ကို ေယာက္ဖတို႔ ဘယ္အဖြဲ႔ကလဲ ဘယ္သြားမွာလဲဟု ေမးသည္။ တခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို က်ေနာ္သေဘာေပါက္လုိက္သည္။ က်ေနာ္က က်ေနာ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ က ျဖစ္ေၾကာင္း မာနယ္ပေလာကို ျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ ထိုသူက ဒီအဂၤလိပ္မကေကာ ဘယ္သြားမွာလဲဟု ေမးလာျပန္သည္။ က်ေနာ္က စကားျပန္လုပ္၍ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္လည္း မာနယ္ပေလာကို သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္အိပ္ မ်ားကလည္း သူ႔ဆန္အိပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ဒီဆန္အိတ္ေတြက ဘယ္သူ႔အတြက္လဲဟု ေမးလာ၍ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကင္း က်ေနာ္ကဝင္ေျပာရျပန္သည္။ ခရစ္ယာန္ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းအတြက္ဟု မေျပာရဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ဟန္တူသူက က်ေနာ္တို႔ကို ေလွေပၚမွဆင္းခုိင္း၍ ေလွသမားႏွင့္အတူ ေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ ထုိင္ခုိင္းထားသည္။ သူကပဲ ဆက္၍ သူတို႔ေတာင္ေပၚမွ ဆင္းလာရျခင္းမွ ဘာသာေရး မညီမွ်မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵ ျပရန္ ဤျမစ္ဆံု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ဆင္းလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေနသည္။ သူတို႔နဖူးမွာ သကၤန္းစေတြကို စည္းထား ကတည္းက က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သေဘာေပါက္ၿပီးသားပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ လပုိင္းအတြင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ေကအန္ယူ ခရစ္ယန္ အရာရိွတဦးအၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ထားတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ သိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္လူမ်ဳိး ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးက (ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္) ေရွ႔တန္းနယ္ေျမ တေနရာတြင္ ေစတီငယ္တဆူ တည္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထို ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသည္ ရန္သူအစိုးရ လက္နက္ႀကီးပစ္လွ်င္ လြယ္ကူေစရန္ ေနရာအၫႊန္းျပသည့္ သေဘာျဖင့္ ထိုေစတီကို တည္သည္ ဟု ကရင္အရာရိွ တခ်ဳိ႔ကျမင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္၏ ျမစ္ဆံုေက်ာင္းသို႔ ဥပုသ္ ေန႔မ်ားတြင္ စက္ေလွျဖင့္လာေရာက္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္ေဒသခံမ်ားအား ခရစ္ယာန္ ေကအန္ယူ အရာရိွတခ်ဳိ႔မွ ေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္း ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ထားတာကလည္း ရိွထားသည္။ ထိုအရာရိွမ်ား၏ အဆို ကေတာ့ စစ္ပူေနသည့္ ကာလႀကီးမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ခြင္အတြင္းမွာ ရိွသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လာရသလား တျခားေက်ာင္းေတြကို ဘာလို႔ မသြားတာလဲ စသျဖင့္ စြပ္စြဲ၍ ရုိက္ေမာင္းပုတ္ေမာင္း လုပ္ထားမ်ားကလည္း ရိွေန ေသးသည္။ ေနာက္ဆံုး တိုတိုေျပာရရလွ်င္ မာနယ္ပေလာ ခံစစ္ကုန္းမ်ားေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေကအန္ယူရဲေဘာ္မ်ား လက္နက္အစံုျဖင့္ ဆင္းလာ၍ ျမစ္ဆံု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို သပိတ္စခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းပင္။

က်ေနာ္တို႔လည္း ေသာင္ျပင္ေပၚ ေနပူပူေအာက္မွာ ႏွစ္နာရီေလာက္ ထုိင္ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔အထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ဟန္တူသူက ေယာက္ဖတို႔သြားလို႔ရၿပီဆိုမွ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ေတာ့သည္။ တခါ မာနယ္ပေလာဝင္သည့္ ေသာင္းရင္းျမစ္ထဲရိွ သစ္စက္ဂိတ္မွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ထပ္တနာရီေလာက္ အစစ္ေဆးခံရျပန္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္စစ္သား အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ျမစ္ဆံုမွာ ရိွသလဲ၊ ဘာလက္နက္ေတြ ကုိင္ထားသလဲ စသျဖင့္ အေမးအျမန္း ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ညေနေနဝင္ခါနီးေလာက္မွ က်ေနာ္တို႔စက္ေလွ မာနယ္ပေလာကို ေရာက္ေတာ့သည္။ ေလွႀကံဳလုိက္မိေသာ က်ေနာ္ႏွင့္ကိုလြမ္းဏီမွာ ေသာျပင္ေနပူထဲတြင္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ေနခဲ့ရသလို မာနယ္ပေလာ ေရာက္ေတာ့ လည္း ေလွဆိပ္မွာ လူမရိွေသာေၾကာင့္ အီးဒစ္၏ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းကိုလွဴမည့္ ဆန္အိတ္မ်ားအား ကမ္းစပ္သို႔ ထမ္းခ်ေပး လုိက္ရေသးသည္။ က်ေနာ္တို႔အား တားဆီးေသာ ထိုဗုဒၶဘာသာဝင္ ေကအန္ယူ စစ္သားမ်ားသည္ ေနာင္မၾကာမီ၌ ဒီေကဘီေအ ဟူ၍ဖြဲ႔စည္းကာ ေကအန္ယူမွ ခြဲထြက္လုိက္ၾကသည္။

သည့္ေနာက္ မာနယ္ပေလာတြင္ လူႀကီးမ်ားေခါင္းခ်င္းရုိက္၍ ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမည္နည္းဟူ၍ စဥ္းစားၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တခုကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ က်ေနာ္တို႔ဖက္မွ ကိုလြမ္းဏီလည္း ထိုအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ေကအန္ယူက ဖဒိုမန္းရွာျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ တြင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ားက မဲေဆာက္၌ လုပ္ႀကံ၍ ကြယ္လြန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေရာက္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္စစ္သားမ်ားက ဖဒိုမန္းရွာကို ဖမ္း၍ ေျမက်င္းႀကီးတခုထဲတြင္ ခ်ဳပ္ထားလုိက္ သည္။ ေနာက္ဆံုး အားလံုး ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြးရာမွ ဖဒိုမန္းရွာကို ျပန္လႊတ္ေပးသည္။ ဖဒိုမန္းရွာသည္ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ရွားရွားပါးပါး ဗုဒၶဘာသာဝင္ တဦးျဖစ္သည္။

တိုတိုႏွင့္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ၁၉၉၅ ဇန္နဝါရီ လဆန္းထဲတြင္ မာနယ္ပေလာကို အေျမာက္တခ်က္ မေဖာက္ရဘဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္စစ္သားမ်ား အကူအညီျဖင့္ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ ရလုိက္သည္ဟုသာ ေျပာရေပ ေတာ့မည္။ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲတြင္လည္း ေကအုိင္ေအတို႔၏ လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို အစိုးရစစ္တပ္ သိမ္းႏုိင္ မသိမ္းႏုိင္ ေျပာဆိုေနသံေတြ ၾကားေနရသည္။ အတြင္းမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲလွ်င္ မာနယ္ပေလာလိုပဲ ေစ်းအခ်ဳိ အေခ်ာင္ျဖင့္ အစိုးရဖက္က ရသြားႏုိင္သည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡေတြ ရိွလာခဲ့ပါက အက္ေၾကာင္းမ်ားရိွလာခဲ့ပါက ၾကားဝင္ေႏွာက္ ခံရႏုိင္သည္။ အေႏွာက္ခံရပါက လိုင္ဇာသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဆံုရံႈးသြားႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွသည္။ မာနယ္ပေလာ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းကို သင္ခန္းစာ ယူၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလိုသည္။

တဖက္မွာလည္း လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေစဖို႔ နည္းနာမ်ား အကူအညီမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္သည္။ တရားသေဘာအရ ေျပာရပါက ဘယ္သူမွားမွား ဘယ္သူမွန္မွန္ စစ္ပြဲမ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူလူထုေတြဟာ အၿမဲတန္း ေျမဇာပင္ျဖစ္ၾကရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ေစဖို႔ လူတဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု စတာေတြအေပၚမွာ အားကိုးၿပီး အေျဖရွာျခင္းထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသြင္ေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းတာမ်ဳိးက ပိုၿပီးအက်ဳိးလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ။

ေဇာ္မင္း
၁၁ ရက္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
မူရင္း - ရြက္မြန္ - http://fine-leaves.blogspot.com.au/2013/01/blog-post_11.ht

11ReadMore-2.jpg

Thursday, January 3, 2013

ကခ်င္အား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ေခ်မႈန္းရန္ ဦးတည္ေနျခင္းဟု UNFC ေျပာ

ကခ်င္အား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ေခ်မႈန္းရန္ ဦးတည္ေနျခင္းဟု UNFC ေျပာ

ဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)
ကခ်င္ေဒသအား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ေခ်မႈန္းရန္ ဦးတည္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ-UNFC မွ ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက “ကခ်င္ကို တိုက္ေနတာဟာ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးက ခံစား ခ်က္ မေကာင္းဘူး။ ဒါဟာ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို ေခ်မႈန္းတာနဲ႔ တူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုးစစ္ဆင္တာကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ အစိုးရကို အားလံုးက ေတာင္းဆိုေနၾက တယ္”ဟု ေကအိုင္စီ သို႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသထိုးစစ္အား မရပ္တန္႔ဘဲ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေနပါက UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေန ျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရး အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္ မည္သို႔ သေဘာထားရွိရမည္မ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ရန္ သေဘာတူညီထားမႈမ်ားရွိသည္ဟု ႏိုင္ဟံသာက ဆက္ေျပာသည္။
ကခ်င္ေဒသအား အစိုးရစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈတြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုင္ႏိုင္ရန္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တစ္ ၀ိုက္ရွိ လဂ်ားယန္ႏွင့္ နာမ္ဆန္ယန္ရြာအနီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KIA တပ္စခန္းမ်ားကို (၁၀၅)၊ (၁၂၀)မမ လက္ နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္အျပင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္၊ စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနျခင္းအေပၚ အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းလည္း ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔က UNFC မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က ျမန္မာအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ ၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို ၾကည့္ပါက အစိုးရအေနျဖင့္ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု ၎ေၾကညာခ်က္က ဆိုသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္း ဆက္သြားပါက ကခ်င္ထုိးစစ္အၿပီးတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ ဦးလွည့္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ဟံသာက ဆက္လက္၍ မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သူက “အစိုးရက ဒီအတိုင္း ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ကို တိုက္ၿပီးရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ သွ်မ္းေဒသဘက္ကို လည္း အဦးဆံုး ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ကိစၥၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္သြားမလဲဆိုတာ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမယ္”ဟု ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရလူတစ္စုမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေရးျဖင့္ ဖိႏိွပ္၀ါးၿမိဳ၍ ကြ်န္ျပဳလိုျခင္းသည္ မိုက္မဲေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိုးစစ္ဆင္ ေနမႈကို မရပ္တန္႔ပါက ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္အားလံုးသည္ အစိုးရႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။
UNFC ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၂ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အမာခံ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ-KNPP၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး-CNF၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔-KIO၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSP ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္-SSPP/SSA တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ဆက္စပ္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး-PSLF၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္သမဂၢ LDU၊ ညီညြတ္ေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ-NUPA၊ (၀) အမ်ဳိးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္-WNO၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ PNLO ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိး သားအဖဲြ႔-KNO တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္

11ReadMore-2.jpg

Tuesday, January 1, 2013

KIA General Gunhtang Gam Shawng interview

11ReadMore-2.jpg

Monday, December 31, 2012

အစိုးရ၏ လဂ်ားယန္ ပြိဳင့္တခုကို KIA ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့

အစိုးရ၏ လဂ်ားယန္ ပြိဳင့္တခုကို KIA ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) မဟာမိတ္ ပူးေပါင္း တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္၊ ၾကည္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အေျမာက္ႀကီးမ်ား၏  တလစပ္ ပစ္ခတ္ မွဳျဖင့္ အကာအကြယ္ ရေနေသာ လဂ်ားယန္ရွိ အစိုးရ တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ ထားေသာ ေတာင္ကုန္း တခုကို ယေန႔ (၂ း ၁၅) နာရီ တြင္ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မႉး မင္းေဌးက ဆိုပါသည္။
“ ေလယာဥ္ေရာ အေျမာက္ေရာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ပစ္ေနတဲ့ ကုန္းႏွစ္ကုန္း ကေန က်ေနာ္တို႔ ဆုတ္ေပး ထားတယ္။ အဲဒီ ကုန္းကို အစိုးရ တပ္ေတြ ၀င္သိမ္းတယ္ မေန႔ ကေပါ့။ ဒီေန႔ က်ေတာ့ လက္နက္ ႀကီးနဲ႔ ေလယာဥ္ဗံုးက်ဲ ဒဏ္ကေန လြတ္တာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တက္ၿပီး သိမ္းလိုက္ တာပါ။ တက္သိမ္း ၿပီးတာနဲ႔ အစိုးရ ဖက္က ေျမျပင္ တပ္ေရာ လက္နက္ ႀကီးေတြေရာ တိုက္ေလယာဥ္ နဲ႔ေရာ တလစပ္ ထပ္မံ ပစ္ခတ္ ေတာ့တာပါဘဲ” ဟု ဗိုလ္မႉး မင္းေဌးမွ ဆိုပါသည္။  

လဂ်ားယန္ စစ္ေျမျပင္သည္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို သိမ္းပိုက္ရန္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္း ေၾကာင္းသည္ ဗန္ေမာ္-လိုင္ဇာ လမ္းေၾကာင္း၏ စစ္ဆင္ေရး အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ လမ္းေၾကာင္းကို ထိုးေဖါက္ႏိုင္ ရန္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အင္အား တေထာင္ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၀၅ မမႏွင့္ ၁၂၀ မမ လက္နက္ ႀကီးမ်ား အပါ၀င္ ေလေၾကာင္း အကူပါ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စြာ စစ္ဆင္ ေနသည့္ ၾကားမွ KIA ႏွင့္ ABSDF ပူးေပါင္း တပ္ဖြဲ႔ တို႔က အေရးႀကီး ေတာင္ကုန္း တခုကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ႏိုင္ရန္ ဤ လဂ်ားယန္ စစ္ေျမျပင္ကို  (၁၀၅ မမ ႏွင့္ ၁၂၀ မမ) လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ေန႔ည မဆိုင္းဘဲ ျပင္းထန္စြာ တလစပ္ ပစ္ခတ္ ေနခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္ မ်ားကလည္း ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး လိုက္လံ ဗံုးက်ဲ ေနခဲ့ ပါသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ (၄) စီး သည္ ေလးႀကိမ္မ်ွ ပစ္ခတ္ ခဲ့ရာတြင္ တႀကိမ္လွ်င္ ေလယာဥ္ (၂)စီး သည္ အၿပိဳင္ တလစပ္ ပစ္ခဲ့ အၿပီးတြင္ ထပ္မံ ဗံုးက်ဲ သြားသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ေ႐ွ႕တန္း တစ္ေနရာမွ တိုက္ပြဲဝင္ ကခ်င္ စစ္သည္ တဦးအား ျမင္ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု - Jadeland)ေ႐ွ႕တန္း တစ္ေနရာမွ တိုက္ပြဲဝင္ ကခ်င္ စစ္သည္ တဦးအား ျမင္ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု - Jadeland)
ဤကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူ ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း အစိုးရ တပ္မ်ား ေရွ႔တိုးရန္ ႀကိဳးစား ခ်ိန္ KIA ႏွင့္ ABSDF ပူးေပါင္း တပ္တို႔၏ ေခ်မွဳန္း ျခင္းကို ခံရၿပီး အဆိုပါ ေတာင္ကုန္း ကိုပါ လက္လႊတ္ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ညေန (၄)နာရီ အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လွ်က္ ရွိပါသည္။

လဂ်ားယန္ ေဒသ တဝိုက္သို႕ ထိုးစစ္ ဆင္လာေနသည့္ အစိုးတပ္မ်ားမွာ  တပ္မ ၁၀၁ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၃၁၇၊ ၄၁၄၊ ၄၁၆ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၃) ရင္း အျပင္ အျခားတပ္မ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း အင္အား (၁၀၀) ခန္႕ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ABSDF က ဆိုပါသည္။

ဤစစ္ဆင္ ေရး၏ ေရွ႔တန္း ဗ်ဴဟာရံုးမွာ  ေဒါ့ဖုန္ယန္း နားရွိ မန္ေမာ္ အရပ္၌ ရွိပါသည္။ အစိုးရသည္ လဂ်ားယန္ စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ ႏိုင္သည္ႏွင့္ KIA ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ေရးကို ထပ္ဆင့္ ေခၚမည္ဟု တြက္ဆ ထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ ျခင္းထက္ လွဳပ္ရွား၍ မရေအာင္ စိုးမိုး ထားၿပီး က်န္ရွိ ေနသည့္ KIA အင္အား မ်ားကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ နည္းကို က်င့္သံုးမည္ဟု တြက္ဆ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္နီ ေက်းရြာရွိ အစိုးရ စစ္စခန္း တခုကိုလည္း ယေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ KIA က သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္ဟု KIA တပ္မဟာ (၂) မွ အရာရွိ တဦးက ေျပာပါသည္။ ယင္း တိုက္ခိုက္ မႈကို ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၅) မွ တိုက္ခိုက္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ စခန္းတြင္ ခရမ ၃၈၄ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ခလရ ၁၀၅ တပ္ရင္းမွ မႏၱေလး- ျမစ္ႀကီးနားလမ္း လံုၿခံဳေရး ယူထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားက ေနရာယူ ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ KIA တပ္မဟာ (၄) ရွိ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ ၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔မွ ဆိုပါသည္။
http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/2569--kia-.html

11ReadMore-2.jpg

Wednesday, December 19, 2012

KNU Photos

   http://www.9dblood.com/

11ReadMore-2.jpg

Sunday, December 16, 2012

လဂ်ားယန္ တိုက္ပြဲမွ အစိုးရ သံု႔ပန္းႏွင့္ ရွရွား ဒံုးက်ည္မ်ား

ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔၏ လဂ်ားယန္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ တပ္ဦး တို႔သည္ အစိုးရ သံု႔ပန္း တခ်ဳိ႔ကို ဖမ္းမိၿပီး ရဟတ္ယာဥ္မွ ပစ္လႊတ္ လိုက္သည့္ မေပါက္ ကြဲေသာ ရုရွားလုပ္ ဒံုးက်ည္ပါ သိမ္းဆည္း ရရွိ ခဲ့သည္ဟု KIA အရာရွိ တဦးကေျပာ ပါသည္။  
“ အစိုးရ တပ္ကို ၀ိုင္းထားတဲ့ ေနရာကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရွင္းေန တုန္းဘဲ၊ ဒါဏ္ရာ ရထားတဲ့ တပ္သားေတြ (၇)ေယာက္ ေလာက္ ဖမ္းမိ ထားၿပီးၿပီ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဘက္ကေတာ့ သူတို႕ အစိုးတပ္က အေလာင္း (၁၇) ေလာင္းကို ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ သၿဂိဳလ္ေပး လိုက္တယ္လို႕ ေျပာတယ္။  က်န္တဲ့ ေနရာကို ရွင္းေန တုန္းဘဲ။ အဲဒီထဲက (၁၆) ႏွစ္တပ္သား ေအာင္ေအာင္ ကေတာ့ ဒါဏ္ရာ ျပင္းလို႔ မေန႔ ညေနက ဆံုးသြား ပါတယ္။ ထိထားတဲ့ ေနရာကို သူတို႔ စစ္ကူလည္း မလာဘူး၊ အဲဒီ တပ္ေတြ ကဘဲ ျဖည္းျဖည္း ေလးနဲ႔ ဆုတ္သြား ေနတာ။ တပ္ပ်က္ သေလာက္ ပါဘဲ သူတို႔ ခံရတာ” ဟု ဆိုပါသည္။
http://www.facebook.com/photo.php?v=364622233633936&set=vb.414159518643364&type=2&theater
႐ု႐ွလုပ္ ဒံုးၾကည္ မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္
ကခ်င္ စစ္ပြဲအတြင္း ျမန္မာ အစိုးရ ဘက္မွ အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ ႐ု႐ွလုပ္ ဒံုးၾကည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု - ျမန္ႀကီးနား ဘေလာ့)
အင္အား (၂၀၀) ခန္႔ ရွိသည့္ အစိုးရ ခမရ (၃၈၈) ႏွင့္ (၃၈၃) တပ္ဖြဲ႔ မ်ားတို႔သည္ KIA တို႔၏ ေခ်မွဳန္း ေရးကို ခံေန ရစဥ္တြင္ အစိုးရ၏ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၅၀၃) နန္႔ေပါင္ ေလတပ္ စခန္းမွ Mi-24 Gunship ရဟတ္ယဥ္ () စီး သည္၊ ေလတပ္ စခန္းမွ () ႀကိမ္ ေခါက္တုန္႔ ေခါက္ျပန္ လာၿပီး ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒုံးမ်ားႏွင့္ Machine Gun မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ပစ္ကူ ေပးခဲ့ ပါသည္။ http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/2516--kia-.html

သို႔ေသာ္ အစိုးရ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ (၃) စီး ထဲမွ တစီးသည္ KIA ၏ ပစ္ခတ္ မွဳကို ခံရၿပီး မီးခိုးမ်ား ထြက္ကာ ျပန္ဆုတ္ သြားခဲ့ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ဤတိုက္ပြဲ၌ ရဟတ္ယာဥ္ပါ ထိခိုက္ သြားျခင္းေၾကာင့္ အ၀ုိင္း ခံေန ရေသာ ၄င္းတို႔ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားထံသို႔ ယခုအထိ လာေရာက္ စစ္ကူေပးျခင္း မရွိေသးေပ။ http://www.facebook.com/photo.php?v=3529793463472&set=vb.1831311223&type=2&theater

၄င္း စစ္ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားမွ ပစ္လႊတ္ လိုက္ေသာ ဒံုးက်ည္ မ်ားသည္လည္း ထိေရာက္မွဳ မရွိ လွေပ။ ဒံုးက်ည္ မ်ားသည္KIA စခန္း အျပင္ဖက္ မ်ား၌သာ က်ေရာက္ ခဲ့ျပီး တခ်ဳိ႔ တပ္တြင္း က်သည့္ ဒံုးက်ည္ မ်ားမွာလည္း ေပါက္ကြဲျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ ဒံုးက်ည္ မ်ားသည္ ရုရွား စာသားျဖင့္ တံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ ထားေသာ ဒုံးက်ည္မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ေခ်မွဳန္း ခံခဲ့ရေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔သည္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ေနရာႏွင့္ ေ၀းေ၀း ဆုတ္ခြာ ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။ စစ္ကူမ်ားလည္း မေရာက္ရွိ ေသးသျဖင့္ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရသူ မ်ားႏွင့္ တေန ရာ၌ ေျခကုတ္ ယူထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ KIA ကို ျပန္လည္ စစ္ဆင္ ႏိုင္မည့္ အေန အထား မရွိေတာ့ဘဲ KIA ၏ ထပ္မံ ေခ်မွဳန္းျခင္း မခံ ရေအာင္ ေရွာင္ကြင္း ေနမည္ဟု စစ္ေရး အကဲခတ္ မ်ားက ဆိုပါသည္။

11ReadMore-2.jpg

Saturday, December 15, 2012

KIA + ABSDF

11ReadMore-2.jpg

Wednesday, December 12, 2012

ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

သမၼတၾကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား သိေစရန္
အသိေပးတင္ျပသူ... အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေသာ စစ္သားေဟာင္းတစ္ဦး။


တိုက္ပံုအက်ႌ၀တ္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ေနေသာ ဦးစိုးသိန္း (သို ့မဟုတ္) ေဒါင္းယာင္ေဆာင္ေသာက်ီး ႏွင့္ သူရဲ့ေသြးေသာက္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို ့အေၾကာင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး - စက္မွဳ (၁)၊ စက္မွဳ (၂)၊ MIC ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေနသည့္ က်ီးျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း၊ အစိုးရအဖြဲ ့ရွိေနသ၍ တိုင္းျပည္ဖြံ ့ျဖိ

ဳးဖို ့အတြက္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုအဖြဲ ့မွ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ စာေရးသူမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ဘာေၾကာင္လဲလို ့ စာေရးသူက ေမးတဲ့အခါ ၁၉၉၆ ေလာက္က တနသၤာရီ ေရတပ္ဌာန ခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံေရပိုင္နက္အတြင္း ထိုင္းငါးဖမ္း စက္ေလွေတြကို တစ္ခါ၀င္ဖမ္းတိုင္း ၀ါးလက္ (၁)စီးကို သူအတြက္ ဘတ္ေငြ ၅ ေသာင္းေပးရေၾကာင္း၊ အစီး (၅၀၀) ထက္မနည္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ေမွာင္ခိုစက္ေလွဆိုလွ်င္ ဘတ္ေငြ (၁၀၀၀၀၀) ေပးရေၾကာင္း၊ ေငြေပးရသည္ အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေကာ့ေသာင္း မိုတယ္မွ အဆိုေတာ္ေလးမ်ား ထည့္ေပးရေၾကာင္း၊ ထိုင္းေလွပိုင္ရွင္မ်ားမွ သူေဌးကၽြန္း ဟိုတယ္သို ့ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦီးစိုးသိန္းအတြက္ ပို ့ေပးရေၾကာင္းကို ေကာ့္ေသာင္းျမိဳ ့မွ ေလွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

စက္မွဳ(၂) ၀န္ၾကီးျဖစ္စဥ္မွာလည္း စက္မွဳဇုန္ကားထုပ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးလွ်င္ တစ္စီးကို က်ပ္ဆယ္သိန္း ေပးရေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အစီေရ (၃၀၀၀) ခန္ ့လိုင္စင္ထုပ္ေပး၍ တရားမ၀င္တင္္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားကို စက္မွဳဇုန္ လိုင္စင္ရေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေပးရသည့္အတြက္ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ကယ္ရီေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုးသိန္းဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ေရႊးေကာက္ပြဲ နီးသည့္အခါ စက္မွဳဇုန္ကားလိုင္စင္ ထပ္မံခ်ေပးျပီး မဲဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ စက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အေရအတြက္ မ်ားသည့္အတြက္ မဲအေရအတြက္ မ်ားမ်ားရကာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးထပ္မံျဖစ္လာပါသည္။

၀န္ၾကီးျဖစ္လာသည့္အခါ က်ပ္ ၁ဝ သိန္းလာဘ္ယူျပီးထုပ္ေပးထားေသာ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ စက္မႈဇုန္ကားမ်ားကို ျပည္သူေတြ လက္ထဲေရာက္သည့္အခါ ထပ္မံံ၍ ဒါဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း တစ္ရာခန္ ့ကို ေဆာင္ခိုင္းျပီး သမၼတၾကီးကို ၀င္ေငြရွာနိုင္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနလို ့ေျပာျပီး ေနရာ၀င္ယူပါသည္။ ဒါကိုရိုးသားေသာ သမၼတၾကီးမွ သူ၏အစြမ္းအစျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ၀င္ေငြရွာေပးသူဟု ထင္မွတ္ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တာ၀န္ထပ္မံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

စက္မွဳဇုန္မ်ားမွ လုပ္ငန္ရွင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူေတြမွာေတာ့ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေတြ ့၍ တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတသြားျခင္း၊ မရွင္းနိုင္၍ထြက္ေျပးရျခင္း မ်ားျဖစ္ျပီး ဦးစိုးသိန္းမွာေတာ့ လာဘ္လာဘမ်ားမ်ားရျပီး ရာထူးတိုးပြား သြားကာ စက္မွဳ (၁) ကိုပါတြဲကိုင္ရျပီး တိုင္ျပည္အတြက္အလြန္အေရးၾကီးေသာ MIC ဥကၠဌ ရာထူးကိုပါ ရရွိသြားခဲ့ပါသည္။ MIC ဥကၠဌျဖစ္သည့္အခါ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကိုဖိတ္ေခၚျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ရွိေသာ ကုန္ေက်ာ္တံတားၾကီး (၄) စင္းကို (၄) လ ႏွင့္အျပီး တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ခပ္တည္တည္ႏွင့္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျပီး အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထုတို ့ကို လိမ္လည္ျပီးျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳဥကၠဌ ေနရာေပးထားေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ကိုင္မည့္ကုပၼဏီမ်ားက ဥကၠဌ၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ မေကာင္းမွဳမ်ား၊ စကားလြယ္လြယ္ေျပာ၍ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူေတြကို ေျပာင္လိမ္သည့္ ၀န္ၾကီး၊ ဥကၠဌျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္ စိတ္မခ်ရေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သည့္ကုပၼဏီမ်ား မလာႏိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ရန္မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ MIC ဥကၠဌ မွာ ၁နာရီႏွင့္အျပီး လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အစည္းအေ၀းတြင္ လူထင္အၾကီး ေအာင္ အျမဲေျပာဆိုျပီး အေတြ ့အၾကံဳရွိသည့္လူမ်ား မွ အၾကံေပးသည္ကို လက္မခံႏိုင္သည့္ျပင္ ရန္ရွာျခင္းျဖစ္သည္ အထိ တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုကာ မည္သူမွ သူ ့ကို အၾကံ ညဏ္မေပးေတာ့ဘဲ ေဘးမဲ့ေပးထားရပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုက တရုပ္ျပည္မွ ကားမ်ားကို စက္မွဳ (၂) မွ ထုပ္၍ေရာင္းသည္ဟု ေျပာျပီး စက္မွဳ (၂) တံဆိပ္ တပ္ျပီး ေရာင္းခ်ေသာ WAGON ကားမ်ားကို တင္သြင္းေပးသည့္ ကုပၼဏီမ်ားမွ တစ္စီးလ်ွင္ေဒၚလာ (၃၀၀၀) သူ ့အတြက္ ေပးရသည့္အတြက္ မူရင္းစက္ရံုတြင္ မွာယူသည့္အခါ သူ ့အတြက္ ေပးရသည္ လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ (၃၀၀၀) အတါက္ကို တရုပ္စက္ရံုမ်ားမွ Quality ေလ်ာ့ခ်ျပီး မွာရသည့္အတြက္ (၆) လအတြင္း ဂရင္းတိုက္ဂါးမ်ား ပ်က္စိးသြား၍ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား နစ္နာ ဆံုးရွံဳးျခင္းျဖစ္ျပီး သူ ့ကေတာ့ ခ်မ္းသာျပီးရင္ ခ်မ္းသာသြားပါသည္၊ ကားတင္သြင္းခြင့္ေပးတဲ့ ကုန္ပနီေတြကေတာ့ နံမယ္ေတြ ပ်က္ျပီး က်န္ခဲ့တာေပါ့၊ အစီးေရ (၅၀၀၀) သြင္းထားေတာ့ သူဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ တြက္ၾကည့္ပါဆိုျပီး တရုတ္ကားတင္သြင္းတဲ့ ကုပၼၼဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ ဒီကိစၥကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရင္ အမွန္အတိုင္းေျပာၾကားမည့္လုပ္ငန္းရွင္ ကုပၼဏီကိုယ္စားလွည္မ်ားမွ စစ္ေဆးမည့္သူကို ေမ်ွာ္ေနေၾကာင္း စာေရးသူကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသယ္။

ဦးစိုးသိန္းရဲ့လုပ္ရပ္ေတြ၊ ဒုကၡေပးတာေတြကိုခံစားရတဲ့ စက္မွဳဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ျပည္သူေတြက နာၾကည္းျပီးၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ ့ကို အရင္တစ္ခါ မဲေပးခဲ့တဲ့ျပည္သူေတြက NLD အဖြဲ ့ကို အားလံုး မဲေပးခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရံွဳးတာ သူ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ ့ရဲ့ ဒဏ္ေတြကို ခံခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးရဲ့ခံစားရတာေတြ တစ္ေန ့သူ ့၀ဋ္လည္မယ္ဟု ေျပာဆိုေနခဲ့ ၾကပါသည္။

အဆိုးဆံုးေတြထဲမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကၽြန္းစုျမိဳ ့နယ္ မဲသြားဆြယ့္သည့္အခ်ိန္မွာ ဦးစိုးသိန္းက လ်ွပ္ေျပးယာဥ္မငွားရဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျပာျပီး ငွားသည့္သူ တစ္ေကြ ့ေကြ ့မွာ ဒုကၡေပးမယ္၊ မင္းတို ယခင္က ငါးခိုးတာေတြ၊ ေမွာင္ခိုခ်တာေတြကို ေဖၚထုပ္ျပီး အေရးယူမည္ ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေသာ စကားေျပာဆိုသည့္အတြက္ လွ်ပ္ေျပးယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား မငွားရဲေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳက သူတို ့ပိုင္သည့္ စက္ေလွမ်ားကိို တစ္ရက္ (၅၀၀) က်ပ္သာ ေတာင္းျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မဲဆြယ္အဖြဲ ့ကို ကူညီခဲ့ရသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည့္အျပင္၊ အႏုပညာရွင္ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ ဦးစိုးသိန္း၏ယုတ္မာမွဳေတြကို ေဖာ္ထုပ္ဖို ့လုပ္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဆူဇူကီးကုမၸဏီ ကို ပညာျပထားျပီး ထုပ္လုပ္ခြင့္ကို တစ္စီးလ်ွင္ လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ (၃၀၀၀) မရသည့္အတြက္ ညစ္ထားတာကို တစ္တိုင္းျပည္လံုး အသိျဖစ္ျပီး လြတ္ေတာ္ကေနတဆင့္ ထုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းေတာင္းထားကို သူ ့အတြက္ လာဘ္မရသည့္အတြက္ ခြင့္မျပဳဘဲ ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ ေရာက္ေနတဲ့ ဆူဇူကီး ကုမၸဏီကို ၾကည့္ျပီး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီေတြ ေနာက္ဆုပ္သြားတာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီး ျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းလက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုရိုးသားတဲ့ သမၼတၾကီးက မသိေတာ့ ဂ်ပန္မွာ အတူတြဲထိုင္သူေျပာတာကို နားေယာင္ေနသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတၾကီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ ့၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အဖြဲ ့၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ႏွင့္ စက္မွဳဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကားတင္သြင္းမွဳႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား

ကားတင္သြင္းခြင့္ကို ကုန္သြယ္ေရးမွ မူ(၆) ခါေျပာင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကားတင္သြင္းေရး ေကာ္မတီမွာ နာယက ျဖစ္တဲ့ MIC ဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းနဲ ့ဦးေအာင္မင္းတို ့ရဲ့ မေတာ္ေလာဘေတြေၾကာင့္ျပည္သူေတြ ဆံုးရံွဳးနစ္နာျပီး ၄င္းတို ့ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ စီးပြားေရ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာျပီး ျပည္သူေတြ ဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကရတာပါဟု ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊

သမၼတၾကီးရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူေတြ သက္သက္သာသာ ႏွင့္ ကားစီးေစခ်င္တာပါ၊ ယခုအခါမွ ကားတင္သြင္းေရးေကာ္မတီမွာပါတဲ့ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို ့ ႏွစ္ဦးရဲ့ အၾကံအဖန္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတာပါ။ ယခင္ ကညန မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာ က်ပ္ေထာင္ ဂဏန္းသာရွိျပီး ယခုအခါ သိန္းရာဂဏန္းအထိေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပါမစ္ေၾကးကေတာ့ က်ပ္သံုးေသာင္း၀န္းက်င္သာ ေပးရပါသည္၊

ဥပမာ ဦးစိုးသိန္းနဲ ့သမၼတၾကီးကို ေပါင္းညာ ဖို ့ေသြးေသာက္ဖြဲ ့ထားတဲ့ ကိုေအာင္မင္းဆိုပါေတာ့၊ ကိုေအာင္မင္းရဲ့တူေတြသားေတြက ကားေဟာင္းေတြ အပ္ခြင့္ရမဲ့အေခါက္ မတိုင္ခင္မွာ တူေတြ သားသမီးေတြ ဆီမွာ ကားအစီး ၃၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ လက္ထဲေရာက္ျပီးေတာ့မွ ကားအေဟာင္းေတြ အသစ္လဲခြင့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္တာ မလြန္လြန္းဘူးလားဗ်ာ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳ မေအာင္ျမင္ရျခင္းရဲ့ ဇစ္ျမစ္မ်ား

၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လိုက္ျပီး ဂတိေတြေပး အထင္ၾကီးေအာင္ သမၼတၾကီးမွ သူ ့ကို အထူးအာဏာကုန္လႊဲအပ္တယ္၊ ျပန္ျပီး တင္ျပစရာမလိုဘူးလို ့အထင္ၾကီးေအာင္ ေျပာျပီး တရားမ၀င္ ကားေတြ ကိုလိုင္စင္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုစည္းရံုးျပီး မဂၤလာ၀င္ယူေနျပီး သူဟာ သမၼတၾကီးရဲ့ လူယံုသူလုပ္လွ်င္အားလံုး ျဖစ္တယ္ ေျပာဆိုကတိေတြေပးျပီး ေနရာ၀င္ယူပါတယ္။ ေျပဆိုလို ့မရတဲ့ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးအဖြဲကိုေတာ့ ထိုင္းအစိုးရထံ အကူအညီေတာင္းျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ကိုင္သူေတြ အျဖစ္ ေခ်ာက္တြန္းျပီး ဒုကၡေပးခဲ့တယ္။ ထိုင္းအစိုးရအဖြဲကို ရင္းႏွီးတဲ့ တစ္ခ်ိန္က ၀ါးလတ္၊ ငါးဖမ္းေလွ ပိုင္ရွင္ေတြကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဗဟု အဖြဲ ့မွ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ဆံုခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ သတင္းေပးပို ့ခဲ့ပါသည္၊

ေသြးေသာက္ၾကီး ကိုေအာင္မင္းကလဲ အရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း လို ့ မေျပာရဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးညာဏ္ေတြရွိေနတံုးဘဲ၊ အဲဒီေခတ္မရွိေတာ့ဘူးဗ်။ ခင္ဗ်ားကိုလဲ ဘယ္သူက ယံုၾကည္လို ့လဲ၊ ကိုေအာင္မင္းၾကီး ကခ်င္ေတြ ကရင္ေတြ စီးရံုးတာ ေအာင္ျမင္ေနျပီလား၊

ကခ်င္ကို ခင္ဗ်ားတို ့သြားစည္းရံုးလိုက္တာလဲ ဖားကန္ ့မွာ ေက်ာက္ေတာင္ တူးလုိ ့မရေတာ့ဘူး။ စည္းရံုးတယ္ဆိုတာ စက္မွဳ ၂ က နံမယ္ခံထုပ္တဲ့တရုပ္ကား ၃ စီးေလာက္ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြေပးျပီး စည္းရံုးတိုင္းလဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို ့က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လက္ေဆာင္ေလး သြားေပးတာနဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ထင္လို ့လား။ ေအာက္က ငယ္သားေတြ ဘာနဲ ့စားမလဲဆိုတာအတြက္ခင္ဗ်ားတို ့စဥ္းစားမိရဲ့လား။ ခင္ဗ်ားတို ့ေၾကာင့္ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ေယာက္လဲ ျဖဳတ္ထုပ္သတ္ လုပ္ခံလိုက္ရျပီ။

ခင္ဗ်ားတို ့စည္းရံုးေရးဆင္းခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ႏွဳတ္ခမ္းေမြးတို ့အဖြဲ ့လဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေန ့ေလာက္တည္းေတြ လမ္းမွာ ဂိတ္ထိုးျပီး ဆက္ေၾကးျပန္ေတာင္းေနတာ ကိုၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားတို ့စည္းရံုးေရး ေအာင္ျမင္လား မေအာင္ျမင္လား သိသာနိုင္တယ္။ ကိုေအာင္မင္းၾကီးတိုင္းရင္းသားေတြ သြားမစည္းရံုးခင္ ခင္ဗ်ားရဲ့ သမီးနဲ ့တူကိုဘဲရေအာင္ စည္းရံုးၾကည့္ပါအံုး။

ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ တကယ္ ေဖၚေဆာင္နိုင္ဖို ့အတြက္ အေျပာနဲ ့အလုပ္ေတြ အကုန္ညီမွျဖစ္မယ္။ ေျပာေနတာတစ္မ်ိဳး လုပ္ေနတာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ လို ့မရဘူး။ မူေရာ လူေရာ ျပင္ဖို ့လိုတယ္။ ဥပမာ အေျခခံအက်ဆံုး သေဘာတရားေလး ေျပာျပမယ္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ ့က်င့္သံုးေနပါျပီဆိုျပီးေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ၂၅% စစ္တပ္က တင္ေပးလိုက္တဲ့ ဦးေဇာ္မင္းကိုေပးထားကတည္းက ဘယ္လိုလုပ္ျပီးေတာ့ တည္ျငိမ္မွဳရွိပါေတာ့မလဲ။

နဂိုးကတည္းက လူေပလူညစ္အျဖစ္နံမယ္ၾကီးတဲ့သူကို ေရြးျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေပးထားမွ ေတာ့ ဟိုကလဲ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို သမေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြလဲ ဘယ္ခံနိုင္မလဲဲ။ ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးက ေနာက္ဆံုး စစ္ဖက္ကဆိုရင္ေတာင္မွဘဲ ကရင္တိုင္းရင္း သားထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ဘဲျဖစ္သင့္တာေပါ့။

ပိုဆိုးတာက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ အစိုးရ ကိုယ္စားလွည္ ေရြးခ်ယ္မွဳ။ သူ ့ထက္ အသက္အမ်ားၾကီးငယ္တဲ့မိုးသီးဇြန္ကို ကိုၾကီးမိုးသီးဇြန္လို ့ ေခၚတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္ ၾကီး ဦးေအာင္မင္း။ ဦးေဌးျမင့္အိတ္ဆြဲ အဆင့္ဘဲရွိတဲ့ လွေမာင္ေရြကို ဆရာတင္ျပီး ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္လို ့ ရမွာလဲဗ်ာ။

ခင္ဗ်ားေျပာတာေတြကလဲ မသိတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ အဟုတ္ေတြၾကီးဘဲ။ ခင္ဗ်ား ေထာက္လွမ္းေရး ဘ၀တံုးက ဘယ္သူ ့မွ ေထာင္မခ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီတံုးက ခင္ဗ်ားရထားတဲ့ေနရာက ေထာင္ခ် လို ့မရတဲ့ အဆင့္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာပါ ဆက္ေျပာျပသင့္တာေပါ့။

ဒီထက္ပိုျပီးေတာ့ ေျပာျပသင့္တာက ခင္ဗ်ား တိုင္းမွဴးဘ၀တံုးက ကရင္ေတြကို အျပတ္ရွင္းခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းၾကေတာ့ ဘာျဖစ္လို ့ခ်န္ထားတာဘဲဗ်။ အဲဒါေတြ ခင္ဗ်ားမလုပ္လို ့ဘယ္သူလုပ္ခဲ့တာလဲ။ သူတို ့က ခင္ဗ်ား ပုဆိုးနဲ ့ တိုက္ပံု ၀တ္လာလို ့ အဲဒါေတြ ေမ့သြားၾကျပီထင္ေနလား။

ခင္ဗ်ား မရွက္ဘူးလားဗ်ာ ထိုင္းမွာတံုးက ခင္ဗ်ားကို စာအိတ္ထဲ ေသနတ္ၾကည္ဆံ လာေပးသြား တယ္ဆိုတာ။ သမၼတၾကီး ကို မ်က္ႏွာရခ်င္တာနဲ ့ခင္ဗ်ားလုပ္တဲ့ အလုပ္က ဘဲ အသက္ေဘးေတာင္ ရွိသလို ဖြလိုက္ေသးတယ္။ ဘယ္မွာလဲ အဲဒီေသနတ္ၾကည္ဆံ။ ခင္ဗ်ားကို ဘယ္သူကမွ က်ည္ဆံအကုန္ခံျပီးေတာ့ ခ်ိန္းေခ်ာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ခင္ဗ်ားနဲ ့ ခင္ဗ်ား ေသြးေသာက္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းကေတာ့ စံပါဘဲဗ်ာ။ သမၼတၾကီး အထင္ၾကီးေအာင္ အသံေကာင္းေတြ ဟစ္ျပ။ ျပီးရင္ ပိုရလာတဲ့ အဏာနဲ ့ခြင္ေတြ အျပည့္ရိုက္ၾက။ ဦးေအာင္မင္းရဲ့ တူ ေအာင္စိုးသာ ကားအေဟာင္းေတြ မဖ်က္သိမ္းခင္တံုးက အစီး ရာနဲ ့ခ်ီျပီးေတာ့ အရင္ ၀ယ္ျပီးေတာ့မွ ဦးစိုးသိန္းက ဥပေဒထုပ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ သိန္းနဲ ့သန္းနဲ ့ခ်ီျပီးေတာ့ ျမတ္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို ့ သမၼတၾကီးကို မေျပာျပၾကဘူးလား။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ?

သမၼတရံုး ၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းမွ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးလို ့ေရာက္လာရတာပါ။

ဦးစိုးသိန္း တပ္မေတာ္ေရတပ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွစျပီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရတပ္ ဂိတ္ (၄) ခု စစ္ေဆးေရး ဂိတ္အေနျဖင့္ ထားျပီး ေလွတစ္စီးကို တစ္ဂိတ္ (၂) သိန္း ႏွုန္း နွင့္ (၄ ) ဂိတ္အတြက္ က်ပ္ (၈) သိန္းေပးျပီး ၀င္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ ့မွ အတိအလင္းေျပာၾကားပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဒုကေရာက္ေအာင္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘဲ ႏွင့္ လာဘ္ေငြယူျပီး ျခံ၀ယ္ အိမ္၀ယ္နဲ ့ တိုင္းျပည္ကေတာ့ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေရတပ္က အရာရွိအရာခံမ်ားကို ဦးစိုးသိန္းကို ၾကိဳက္မၾကိဳက္ စစ္တမ္းေကာက္ ၾကည့္ရင္ ၉၅% က မၾကိဳက္ဘူး။ ၾကိဳက္တဲ့ ရာခိုင္းနန္းကလဲ သူ ့ေဆြမ်ိဳးမကင္းေတြ ဘဲျဖစ္လိမ့္မယ္။

ဒါတင္မကဘဲ နာဂစ္ျဖစ္တုန္းကလည္း သူ ့လက္ေအာက္ရွိ ေရတပ္ သေဘၤာေတြကို ေလာင္စာဆီေတြ မထုပ္ေပးဘဲ ထားတာေၾကာင့္ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရတပ္ သေဘာၤေတြ ဆီမရွိတာေၾကာင့္နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ ျပည္သူ လူထု ကို မကယ္ဆယ္နိုင္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ ေရတပ္ သေဘၤာ အေျမာက္အမ်ား ဆံုးရံုးျခင္းတို ့ျဖစ္ျပီး လူ ့အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရွံဴးခဲ့ရပါတယ္။

ယခုအခါလည္း သူ ့ပိုင္အိမ္ျခံေျမမ်ားကို သားတပည့္ျဖစ္သူ မားသားလမ္(န္) ကုပၼဏီမွ ဦးေအာင္ျမတ္ ဆိုသူကို အားလံုး ေရာင္းခ်ခိုင္းျပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပို ့ခိုင္းထားကာ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျပီး သမၼတၾကီးေဘးတြင္ အကာအကြယ္ယူ၍ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ထပ္မံၾကံရြယ္ေနေၾကာင္ သတင္းရရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္အျငိဳပ်က္ေစသူ

MIC ဥကၠဌရဲ့ အာဏာကိုယူျပီး တရုပ္ကား ကုပၼဏီ (၂) ခုကို တစ္စီး ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ယူျပီး တရားမ၀င္တင္သြင္းျပီး စက္မွဳ (၂) တံဆိပ္တပ္ျပီး ေရာင္းတဲ့ တရုပ္ကားေတြကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေအာင္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္ ့စီစဥ္ေပးျပီး ကားမ်ားကို တစစီျဖဳတ္၍ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ျပီး တရား၀င္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မွဳ (၁) ၀န္ထမ္းမ်ားက သတင္းေပးထားပါသည္၊

ဦးစိုးသိန္းရဲ့ သားတပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ မားသားလင္းဒ္ ကုမၸဏီ မွ ဦးေအာင္ျမင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၾကားသိရသည္မွာ သမၼတၾကီးကိုယ္စား ဦးစိုးသိန္းအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁) စက္မွဳ၀န္ၾကီးဌာန
၂) ရထားပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၃) သတၲဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန
၄) ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၅) ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီးဌာန
၆) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန
၇) အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန
၈) ပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၉) စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန
၁၀)ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၀န္ၾကီးဌာန
၁၁) စီးပြားကူးသန္း
အဆိုပါ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္လိုပါက အကုန္လံုး ဆက္သြယ္လုပ္ပိုင္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ဆိုျပီးလည္း ထိုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မွာေျပာၾကားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္နွ့မွဳေကာ္မရွင္မွာ ဦးစိုးသိန္း ဥကၠဌလုပ္ေနသေရြ ့ကေတာ့ ဘယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳက ေရာက္လာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ နိုင္ငံျခားသတင္းဌာန ေတြရဲ့သတင္းေတြမွာ ၾကည့္ရင္သိနိုင္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ားတြင္ ဦးစိုးသိန္းရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သူ ့ကုိယ္သူ ၁ ၁/၂ သမၼတၾကီးဟု ေျပာဆိုျပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလို ့ အေမရိကန္ေရာက္ သမၼတရံုး ၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္း ၏သမီးထံမွ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ လာဒ္မစားဘူး ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ္လည္း တရုပ္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ေရႊေတာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မွ ေကာ္မရွင္ ၂၀% ယူျပီး တင္ဒါ မေခၚဘဲ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္ တံတားမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျပီးသည့္အျပင္ သူ ၁ ၁/၂ ရာထူးသို ့ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာေသာ အာဏာကို အသံုးခ်ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမေနရာမ်ား ကို အိမ္ယာစီမံကိန္း ေဖာ္ထုပ္ဖို ့အတြက္ ထံုးစံအတိုင္း ၂၀% ေကာ္မရွင္ယူျပီး ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီကို ထံုးစံအတိုင္း တင္ဒါမေခၚဘဲဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းမွ ေရြေတာင္ ကုမၸဏီသို ့ ဖံုးျဖင့္ေျပာၾကားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဦးစိုးသိန္းသည္ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးထက္ ရာထူးပိုျမင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားဆံုးရသည့္ ပုဂိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီးမွာ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတာ၀န္ႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို သူ ့ကိုလြဲထားေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္လိုလ်ွင္ သူတာ၀န္ယူေၾကာင္း ေျပာဆိုမိတ္ဆက္ေနပါသည္။ (ေကာ္မရွင္ကေတာ့ ၂၀% )

ဘဏ္မတည္ျငိမ္မွဳ ျပသနာ ရဲ့ အရင္းအျမစ္ ေကာလဟာလ သတင္းဟာလဲ သမၼရံုး၀န္ၾကီး (၀န္းအန္ဟက္) ၁ ၁/၂ သမၼတၾကီး ဦးစိုးသိန္းက အေမရိကားမွာ ယခင္က ခရိုနီျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ကန္ေဘာဇ ဘဏ္နဲ ့ ဧရာ၀တီဘဏ္တို ့ကို စီစစ္အေရးယူ သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ရာမွ သတင္းေတြပြားလာ ျခင္းျဖစ္တယ္ လို ့သိရွိရပါတယ္။
သမၼတၾကီး၏သားမက္ျဖစ္သူ စကၤာပူတြင္ ေဆးသြားကုသည္ကို ကန္ေဘာဇ ဘဏ္က စပြန္စာ ေပးခဲ့သည့္ ကိတ္စကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ယခုလို ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို ့လည္းသိရပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေရြေတာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ေအာင္ေဇာ္နိုင္နွင္ ့ဦးစိုးသိန္း အစည္းအေ၀းလုပ္ ၾကျပီး ကန္ေဘာဇ ဘဏ္နွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ေကာလ ဟာလ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ၂ ဦးေျပာၾကားၾက။

ကိုရီးယားနိုင္ငံကုိေရာက္ရွိစဥ္ တံုးကလဲ (၀န္းအန္ဟက္) ၁ ၁/၂ သမၼတၾကီး ဥိးစိုးသိန္း (နာဂစ္) သည္ ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမွဳ ကုန္ပနီမ်ားကိုဖိတ္ၾကားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳအတြက္၄င္း၏ခရိုနီ အမ္ဒီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မားသားလင္းကုပၼဏီမွေအာင္ျမတ္၊ ေရြသံလြင္ ေက်ာ္၀င္းေလး ကုပၼဏီ၊ေရြေတာင္ ကုပၼဏီ၊ ကယ္ပီတယ္ ကိုကိုၾကီး၊ မားမား ဘိုးရာဇာ မ်ိဳးေထြး၊ ဂရမ္း၀ီစကီ ေအာင္မိုးေက်ာ္တို ့ႏွင့္ပူးတြဲေရြ ့လုပ္ကိုင္နိုင္ေၾကာင္း ကို ကိုရီးယား စီးပြားေရး သမားမ်ားကို ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထံုးစံအတိုင္း သူ ့အတြက္ ကေတာ့ ၂၀% ပါ ၄င္းကုပၼဏီအဖြဲ ့မ်ားသည္း သူနွင့္အတူ သမၼတရံုးတြင္အတူရံုးထိုင္ ေၾကာင္း နွင့့္ ကယ္ပီတယ္ ကိုိကုိၾကီး (ထိုင္၀မ္) ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ ့၀င္အား
လက္နက္မ်ားမွာျပီး လြတ္ေတာ္ အဖြဲ ့ကို လုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္ေနေၾကာင္းကိုးရီးယား အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးစိုးသိန္း (နာဂစ္) ၏ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သူ ့၏လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ေရခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ထြန္းကို ဒုတိယ သမၼတ ေနရာ မေပးခ်င္သည္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ဒုတိယ သမၼတတင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံံစည္ခဲ့ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအား ဦးျမင့္ေဆြရဲ့သားသမီး လက္ရွိ ေပါင္းသင္ေနထိုင္တာကိုသိလ်ွက္နွင့္ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ကိုလြန္
ခဲ့ေသာ ၁ ႏွစ္ခြဲ ကြာရွင္းထားေၾကာင္း အတုလုပ္ခိုင္းျပီး ဒုတိယ သမၼတ
ေနရာသို ့ေပးရန္ ၾကံစည္ခဲ့ျပီး လြတ္ေတာ္ ဥကဌ သူရေရြမန္း နွင့္ ဦးေဌးဦးတို ့မွ လက္မခံသည့္အတြက္ သူတင္ေသာ ဦးျမင့္ေဆြ ဒုတိယ သမၼတ မျဖစ္ခဲ့ပါ။

ဦးဥာဏ္ထြန္း သာ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္တဖုံ ၾကံစည္ျပီး ဒုတိယ သမၼတရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျပီး သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမ်ား လာေစဖို ့အတြက္ သမၼတရံုး၀န္ၾကီး ဟုထပ္မံအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပီး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို လြဲယူျပီး ၁ ၁/၂ သမၼတ ဟု ထပ္လုပ္ျပီး တိုင္းျပည္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရဲ့ ၃ပံု ၂ပံုကို ရယူ၍လာဒ္ယူရန္ၾကံစည္ေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသျဖင့္ သမၼတၾကီး အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ေရာက္အေနနဲ ့အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဦးစိုးသိိန္းရဲ့ သားနဲ ့သမီး အေမရိကားမွ ေကာင္းေကာင္ေနဖို ့အတြက္ ပိုက္ဆံေတြ ေရြ ့ခိုင္းထားတယ္။ တပည့္ျဖစ္သူေအာင္ျမတ္ကို ေရြေတြ ၀ယ္ခိုင္းျပီး စုေဆာင္းခိုင္း ေနတာ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထုပ္သံုးဖို ့ရန္ပံုေငြရွာေနတာလား။ ထိုင္၀မ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဒံုးပ်ံဂ်ံစက္ကကိုကိုၾကီးနဲ ့ေပါင္းျပီးေတာ့ လက္နက္ေတြ မွာ စမ္းသြင္းတာလဲ ခင္ဗ်ားတို ့ဘဲမဟုတ္လား။ တရုပ္ကို ဂရုစိုက္စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အကြက္ေတြ လဲ သိပ္ခင္းျပမေနပါနဲ ့။

ခင္ဗ်ားတို ့ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္တဲ့ က်ီးနွစ္ေယာက္ ဆရာကို အာခံရင္ အာေခါင္ လွံစူးတတ္တတ္ဆိုတာ ျမဲျမဲ မွတ္ထားပါ။ ခင္ဗ်ားတို ့ လာဘ္စားထားနိုင္ခဲ့တဲ့ေငြေတြ သိန္းနဲ ့သန္းနဲ ့ခ်ည္ရလာေအာင္ ခင္ဗ်ားတို ့ကို ဒီဘ၀ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ခင္ဗ်ားတို ့ဆရာအရင္းေတြကို ခင္ဗ်ားတို ့မေမ့သင့္ပါဘူး။

ဦးစိုးသိန္းေရာဘဲ။ ခင္ဗ်ား သမီး အေမရိကားမွာ အေမ၇ိကန္နဲ ့ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေတာ့ အေမရိကားမွာဘဲ ေနတာေတာင္မွာ ခင္ဗ်ားက ၁ ၁/၂ သမၼတၾကီး (ေခၚ) သမၼတရံုး၀န္ၾကီး တက္ျဖစ္ႏိုင္ေသးရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတေရြးဖို ့က်ေတာ့ ဥပေဒက ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ လုပ္ေနတာလဲဗ်ာ။ ဘာလဲ ဥပေဒကဘဲ ၂ မ်ိဳး ျပဌန္းထားလို ့လား။

ဦးစိုးသိန္းနဲ ့ဦးေအာင္မင္းတို ့ႏွစ္ေယာက္ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ရြန္းရြန္းေ၀ေအာင္ ေျပာတာထက္စာရင္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္
- ကိုယ့္အတြက္ အလုပ္အလုပ္ေနၾကတားလား
- တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာလား
- သမၼတၾကီးကို လိမ္ဖို ့အလုပ္လုပ္ေနၾကတာလား
အရင္ဆံုး ေသခ်ာေအာင္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ၾကစဥ္းပါအံုးဗ်ာ..

အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တစ္ျခား၀န္ၾကီးေတြ ဖယ္သလို ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို ဖယ္ဖို ့သင့္ျပီ။

ဒီထက္ပိုျဖစ္သင့္တာက ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို ့ေတြမွာ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ေကာင္းေစခ်င္တဲဲ့ေစတနာေလး တကယ္ ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို ့ေတြ ကိုယ့္ဖာသာကို္ ထြက္စာတင္ျပီး ႏွဳတ္ထြက္သင့္ျပီ။ သမၼတၾကီးေျပာတဲ့အထိ၊ ေနာက္ ၂ နွစ္သက္တမ္းကုန္မဲ့အထိ ေစာင့္မေနပါနဲ ့ဗ်ာ။

ခင္ဗ်ားတို ့ ရွိတာနဲ ့လဲ ခင္ဗ်ားတို ့မိသားစုေတြ ေနာက္ ၁၀ သက္ စားမကုန္ပါ ဘူးဗ်ာ။

တိုင္းျပည္နဲ ့ ျပည္သူေတြမ်က္နွာကို ငွဲ ့ပါအံုး။

အသိေပးတင္ျပသူ...
အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေသာ စစ္သားေဟာင္းတစ္ဦး။

Yamoun Nar Facebookမွ ကူးယူသည္။

11ReadMore-2.jpg

Saturday, December 8, 2012

Mother and Father side Karen Song(Saw Kaw Kaw)

11ReadMore-2.jpg

Sunday, December 2, 2012

သံဃာေတာ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့ အစိုးရလုပ္ရပ္ DKBA ႐ံႈ႕ခ်(RFA)

2012-12-01
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ မံုရြာခရိုင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး သပိတ္စခန္းဖြင့္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး DKBA စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆန္းေအာင္က မေန႔က ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။
အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းပံုဟာ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကလိုထူးေဘာေဒသ အေျခခ် DKBA စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေအာင္ က RFA ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္အေရးအခင္းတုန္းက မိမိတို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရေပမဲ့၊ ၂ဝ၁၂လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးမွာ တာဝန္ရွိသူေတြကို အစိုးရက အေရးမယူဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကိုပါ ထိခိုက္လာႏို္င္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥအေပၚ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ျမင္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆန္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

11ReadMore-2.jpg

Template by:

Free Blog Templates